Kurumsal Okul

kurumsal_img

OFİSİNİZDE MUTLULUK OKULU’NA YER AÇIN 

Yaşadığımız her an bir tılsım… Ofisiniz de mutlulukla dolsun.

Motivasyonun ve olumlu enerjinin iş dünyasında etkili olması gerçeğinden yola çıkarak; çalışanlarının kendi potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmesini isteyen kuruluşlara destek olmak için bir okul kurduk.

Günümüzde işyerinde yaşanan dinamikler, zaman zaman tüm çalışanları içine alan gergin bir atmosfer yaratmaktadır. Mutsuz olan, sürekli şikâyette bulunan kişiler işyerinde diğer çalışanların ruh hallerini de etkilemekte, dolayısıyla işyerinin enerjisini olumsuz yöne çekmektedirler. Bu durumun aksine, mutlu olan ve olumlu yaklaşıma sahip kişiler, işyerinde geçirilen zamanı hem kendileri hem de çalışma arkadaşları için daha keyifli ve verimli kılarlar. Mutlu kişi, ofisin genel mutluluğuna da aktif olarak katkıda bulunur.

Bu okul, “ekibimiz nasıl daha verimli çalışabilir”,  “çalışanlarımız iş yerinde nasıl daha mutlu olabilir ve verime katkı sağlar”, sorularını soran kurumların çalışanları için yararlı bir zihin açma kılavuzu olarak tasarlandı. Programın içeriği, çalışanlarının iş ve özel yaşamlarını huzurlu biçimde dengelemelerini;  takım çalışmasında iş ve davranış kalitesinin yükselmesini; takım arkadaşlarının yüksek empati ile hareket etmesini isteyen ve en önemlisi,  “mutlu insanla çalışmak yüksek performansın anahtarıdır” ilkesine inanmış şirketler için hazırlandı. Mutluluk Okulu, kişinin iş hayatını her anlamda daha verimli kılması için yalın ipuçlarıyla ve interaktif anlayışla kurgulandı. Ve geçmişte yapılan kariyer hatalarının, mutsuzlukların, kırgınlıkların ya da  başarısızlıkların yükünü hafifleterek, daha doyumlu bir geleceğe, daha başarılı bir iş hayatına yelken açmak isteyen takım çalışanları göz önüne alınarak tasarlandı.

Ne iş yaparsak yapalım, hayatın bütününü gerçekten anlamlı yaşayabilmek, hayatı sevmek ve ondan zevk almaktan geçer. Mutluluk Okulu’nda iş ve hayat deneyimi bütünsel olarak yani zihin, beden, ruh birlikteliği çerçevesinde ele alınmaktadır. Bütünleşik yaşam deneyimi olarak adlandırabileceğimiz bu bakış açısıyla çalışanlar kendi durumlarını tekrar gözden geçirme fırsatını bulmakta ve böylece başarı, ilişki, kendini gerçekleştirme gibi kavramların içini daha etkin bir biçimde doldurma yollarını öğrenebilmektedirler.

Mutluluk Okulu eğitim ve atölyeleri sonrasında katılımcıların, iş ve özel hayatlarında başkalarıyla olan iletişimlerinin kolaylaşmasını, işteki ortak verimin artmasını, çalışanların hedefleri doğrultusunda daha bilinçli seçimler yapmaya başlamalarını amaçlıyor.

Takım Ruhu, İletişim Anayasası Atölyeleri ve Mutluluk Ahlakı olmak üzere 3 temel bölümden oluşan program hakkında daha detaylı bilgi almak için bilgi@mutlulukokulu.com.tr’ ye e-posta ya da 0539 680 10 71 nolu telefona başvurabilirsiniz.

Kurumunuza özel teklif almak için danışmanlarımızla temasa geçebilirsiniz.

Tüm kurum çalışanlarınızın mutluluktan mezun olması dileğiyle…